UPLB, 2014.

UPLB, 2014.

cuida.

cuida.

Kung puso ko ay ima-mapa, ikaw ang dulo, gitna at simula.

Kung puso ko ay ima-mapa, ikaw ang dulo, gitna at simula.

Loyola Memorial Park, 2014.