Lumangoy sa ala-ala mo, Lumangoy hanggang malunod saiyo. Kung ang gamot sa aking sakit ay pagibig, Ako ay nauuhaw at ikaw ang aking tubig. 

Lumangoy sa ala-ala mo,
Lumangoy hanggang malunod saiyo.
Kung ang gamot sa aking sakit ay pagibig,
Ako ay nauuhaw at ikaw ang aking tubig.